กระบวนการเรียนรู้

เปิดโลกสมานฉันท์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรม

การนำเยาวชนชายแดนภาคใต้​ ในโครงการ​ “สานใจไทย​ สู่ใจใต้” มาทัศนศึกษาที่เมืองเก่าอยุธยา​ นำมาซึ่งการเรียนรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์​ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม​ ที่เชื่อว่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่เยาวชนชายแดนใต้ได้ในอนาคต