กระบวนการเรียนรู้

เลี้ยงปลาตะเพียน ลดต้นทุนอาหาร พร้อมแปรรูปเพิ่มมูลค่า

เลี้ยงปลาตะเพียน ลดต้นทุนอาหาร พร้อมแปรรูปเพิ่มมูลค่า 🐟👇