กระบวนการเรียนรู้

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ​ หนึ่งในแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพิ้นที่​ พร้อมรณรงค์ให้ยึดหลัก​ 3​ ช​ เพื่อ​บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะชุมชน