กระบวนการเรียนรู้

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

ทำไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จึงสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบนาแปลงใหญ่​ ผลดีคืออะไร​ ไปติดตามได้จากกราฟิกชุดนี้​ 🌾🌾👨‍🌾👩‍🌾