กระบวนการเรียนรู้

ไทย-บีอาร์เอ็น ถกดับไฟใต้

แม้การเจรจาพูดคุยเพื่อแสวงหาแนวทางสร้างสันติ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะผ่านพ้นไป แต่สิ่งที่ยังต้องเฝ้าติดตาม คือ เนื้อหาบนโต๊ะเจรจา เรื่องข้อตกลง ในการปรับข้อเสนอต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้สอดคล้องกัน จะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไป