กระบวนการเรียนรู้

7​ ชุมชนต้นแบบสงขลา

การสร้างภาคีเครือข่าย​ นับเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน​ และสังคมให้มีความเข้มแข็ง​ ถอดบทเรียนได้จากโครงการ​ “7​ ชุมชนต้นแบบสงขลา”