กระบวนการเรียนรู้

CPF ทำปุ๋ยเปลือกไข่ เพื่อชุมชนยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​ คือการทำกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ​ กลางน้ำ​ ปลายน้ำ​ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ และสามารถนำสิ่งเหลือค้างจากการผลิตมา​ recycle หรือ​ Upcycle ให้เกิดประโยชน์สูงสุด​ เช่นการทำปุ๋ยจากเปลือกไข่​ ของ​ CPF​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร​ ที่สามารถเป็นโมเดลชั้นดีแก่หลายๆธุรกิจ​ 🐣🐣🐣🌱🌱🌱