โครงการพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตโดยกษัตรืย์นักพัฒนา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ โดยกษัตริย์นักพัฒนา ช่างมีมากมาย​ โดยกว่า​ 4,000​ โครงการนั้นล้วนเกี่ยวเนื่องกับดิน น้ำ​ การเกษตร​ อันเป็นรากฐานอย่างยั่งยืนของชาติเรา