ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ใช้อธรรมปราบอธรรม)

ใช้อธรรมปราบอธรรม เมื่อพิจารณาธรรมชาติช่วยธรรมชาติแล้วย่อมพบความสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งคือความตรงข้าม
READ MORE