ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เศรษฐกิจพอเพียง​ มาเทียบเคียงกับหลักวิชาการแขนงต่างๆ​

หากนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ มาเทียบเคียงกับหลักวิชาการแขนงต่างๆ​ เราจะพบแนวทางการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนได้​