การศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาในยุคโควิด-19

“…การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความฉลาดรู้
READ MORE