ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ขาดทุนคือกำไร)

ขาดทุนคือกำไร กำไรคือ ประโยชน์ ผลประโยชน์ สิ่งที่ได้ยิ่งกว่าสิ่งที่ได้เกินกว่า สิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไป
READ MORE