วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรม เริ่มต้นจากการสิ้นคิด

โดยปกติ คำว่า “คนสิ้นคิด” มักถูกตีความเพื่อนำไปใช้ในทางลบ คือ สื่อความหมายถึงลักษณะของคนเบาปัญญา
READ MORE