ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาปฏิบัตินิยมแบบไทย

โดยทั่วไป ปรัชญาปฏิบัตินิยมในทางตะวันตก
READ MORE