ผลงานวิชาการ

สังคมพอเพียง / ภาคประชาสังคมจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจเพื่อสังคมแบ่งปัน : บริบทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคประชาสังคมจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจเพื่อสังคมแบ่งปัน : บริบทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลตรี
READ MORE