วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเริ่มต้นจากความพอเพียง (ตอนที่ 2)

ความพอเพียง คือ การสำรวจตนเองเพื่อเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ทำให้ล้าหลัง
READ MORE