กระบวนการเรียนรู้

ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี

ข้อมูล จาก facebook : ตุลยวัฒน์ ไชยศุภมงคล สวนไผ่พอเพียง

อ่านเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2010876119055052&id=100003980518300